"Radovka" KNM

Bývať s dušou vidiečana, no kedykoľvek randiť s mestom – ponúka nová lokalita
Oškerda. Príjemné mestské domy vyrastú len 7km od centra Žiliny a pár minút od
centra Kysuckého Nového Mesta. Malé susedstvo piatich spojených domov je
ideálnym miestom pre pohodový rodinný život.
Štyri izby, dvoj-garáž, terasa a pozemok s viac ako 300 m² naplnia túžby po vidieckej
idylke, mesto na dosah zasa po príjemnom urban ruchu.

P

okoj vidieka, výhody mesta. Bývať s dušou vidiečana, no kedykoľvek randiť s mestom – ponúka nová lokalita Oškerda. Príjemné mestské domy vyrastú len 7km od centra Žiliny a pár minút od centra Kysuckého Nového Mesta. Malé susedstvo spojených domov je ideálnym miestom pre pohodový rodinný život. Štyri izby, dvoj-garáž, terasa a pozemok s viac ako 300 m² naplnia túžby po vidieckej idylke, mesto na dosah zasa po príjemnom urban ruchu.