KONTAKT

adrian@beetofka.sk / IČO: 47833220 / +421 918 341 413
adrian@beetofka.sk / IČO: 47833220 / +421 918 341 413

Čo je dobré vedieť?

Tento krok zahŕňa definovanie potrieb a požiadaviek majiteľa domu, ako aj prípravu návrhu domu, ktorý spĺňa tieto požiadavky. Zahrňuje to aj získanie potrebných povolení od miestnych úradov a plánovanie financií na stavbu.

V tomto kroku sa pripraví miesto, na ktorom bude dom stavaný, vrátane úpravy terénu, vytvorenia prístupovej cesty, prípravy základov a iných potrebných prác.

Položia základy domu, ktoré sa musia vykonať veľmi presne a kvalitne, pretože od nich závisí celková stabilita a trvácnosť domu.

Po položení základov sa začína s konštrukciou skeletu domu, ktorý pozostáva z nosných stien, stropov, stropných plôch a strechy.

Po dokončení skeletu sa začínajú vnútorné práce, ako sú napríklad inštalácie elektrických a sanitárnych zariadení, výstavba vnútorných stien a podlah, pokládka podlahových krytín a iné vnútorné úpravy.

Po dokončení vnútorných prác sa začína s úpravou vonkajšej fasády domu, vrátane fasádnych omietok, farebných úprav a iných vonkajších detailov.

Pred tým, ako sa dom odovzdáva majiteľovi, sa robí finálna kontrola, aby sa uistili, že sú splnené všetky požiadavky a normy a že je dom pripravený na obývanie.

Nechajte si poradiť našim dizajnérom alebo si vyberte nábytok podľa vášho vkusu. Vieme pomôcť s kompletným zariadením na kľúč.