BYTOVÝ DOM 1515

Bytový dom "1515"

T

ransformácia priemyselno- obchodnej zóny na komfortné bývanie je zaujímavým spôsobom, ako využiť existujúcu infraštruktúru a vdýchnuť jej novú dušu pre vytvorenie domovu. Preto pripravujeme projekt výstavby bytového domu v oblasti, ktorá sa sa dokonale prispôsobila na obytný priestor v príjemnom prostredí s dostupnosťou komplexných služieb. Tento prístup k využitiu budovy umožňuje jej nové využitie a môže prispieť k revitalizácii okolia a zlepšeniu kvality života v danej lokalite.